top of page

La comissió de Festa Major es reserva el dret de substituir,

canviar, retardar o suspendre algun dels actes de la Festa Major.

bottom of page